This page in English

Verksamhetsteori och undersökningsgemenskaper med implikationer för professionsutveckling i matematikdidaktik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Matematik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Fransson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303390 This is an email address

Kursens innehåll

Kursen behandlar verksamhetsteori och undersökningsgemenskaper som teoretisk ram för att definiera och förstå lärares professionsutveckling genom kollegiala samtal. Kursen kommer att titta övergripande på teoriernas utgångspunkter och centrala begrepp och hur teorierna kan sammanföras för att definiera och analysera professionsutveckling genom kollegiala samtalspraktiker. Kursen kommer också att sätta fokus på vilka implikationer teorierna och deras samband får för utformning av aktiviteter som stöd för matematiklärares kollegiala lärande.