Behörighet

För utbildning på grundnivå delas behörigheterna in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Den grundläggande behörigheten krävs för all högskoleutbildning och består av en avslutad utbildning på gymnasienivå eller kunskaper som motsvarar detta.

Utbildning på grundnivå kan också ha krav på särskild behörighet. De särskilda behörighetskraven kan vara kunskaper från kurser i gymnasieskolan, högskolekurser eller andra krav för utbildningen. Information om särskild behörighet finns på respektive kurs- och programsida.

Program på avancerad nivå har krav på grundläggande behörighet som består av en avslutad examen på högskolenivå, och särskild behörighet på motsvarande sätt som ovan.

Mer information om behörighet på Antagning.se

Behörig med villkor

Om du vid anmälningstillfället läser en akademisk behörighetsgivande utbildning kan du bli behörig med villkor. Du måste senast vid kursstart styrka att du uppfyller den särskilda behörigheten för att kunna ta erbjuden plats i anspråk.

Reell kompetens

Saknar du formell behörighet så kan vi värdera inte bara dina skolkunskaper utan alla betydelsefulla kunskaper och erfarenheter. Syftet är att på detta sätt bedöma om din samlade kompetens ger dig möjligheter att klara den utbildning du söker.

Mer information om reell kompetens