Ansökan om anstånd med studiestart

Särskilda skäl för anstånd med att påbörja studierna kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, vård av barn, studentfackliga uppdrag eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. Ett beslut om anstånd får förenas med villkor om anmälan inför den tidpunkt som studierna ska påbörjas.

Ansökan om anstånd med studiestart ska skickas in efter det andra antagningsbeskedet. Handlingar som styrker angivna skäl ska laddas upp med ansökan.

Skäl
Läst och förstått

Behandling av personuppgifter

När din ansökan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att handlägga ansökan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt och ett beslut fattats.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Keep session alive