Studieuppehåll och avbrott

Studieuppehåll med platsgaranti

Du som studerar på grund- eller avancerad nivå har möjlighet att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagandet av studierna. Du ansöker enklast genom Studenttjänster, där finns ett webbformulär för ansökan om studieuppehåll. Innan du ansöker bör du kontakta studievägledningen för din utbildning för att diskutera förutsättningarna för studieuppehållet och återupptagandet av studierna.

För att kunna beviljas ett studieuppehåll med platsgaranti krävs att du har särskilda skäl för uppehållet. Dessa skäl kan till exempel vara sociala, medicinska eller handla om till vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. För att universitetet ska kunna bedöma om särskilda skäl finns är det viktigt att du bifogar en handling (i första hand ett intyg) som styrker de skäl du anger. Även sociala skäl behöver styrkas, det kan göras genom ett personligt brev till vilket du bifogar en handling som styrker det som du uppgett i det personliga brevet. Det är du som ska visa att det finns särskilda skäl.

En beviljad ansökan om studieuppehåll med platsgaranti innebär att du garanteras en plats på din utbildning efter uppehållet, förutsatt att du anmäler ditt återupptagande av studierna inom den tid och på det sätt som framgår av beslutet.

I dokumentet "Information om regler för studieuppehåll för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" har vi samlat information om studieuppehåll.

Universitetets möjlighet att besluta om studieuppehåll regleras av myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR). För att se vilka regler som gäller behöver du både läsa UHRs första föreskrift och efterföljande ändringsföreskrifter:

Avbryta studierna på eget initiativ

Om du på eget initiativ gör ett uppehåll i dina studier, utan ett beviljat  beslut om studieuppehåll med platsgaranti, har du inte rätt att i efterhand hänvisa till särskilda skäl och ansöka om studieuppehåll med platsgaranti. Du kan i det läget endast återuppta studierna om det finns ledig plats på den del av utbildningen där du befann dig när du avbröt studierna. För mer information, kontakta studievägledaren vid din institution.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier och ha möjlighet att söka utbildningen igen vid ett senare tillfälle, ska du inom tre veckor efter utbildningens start (och innan du genomfört godkända examinationer) anmäla avbrottet i Studenttjänster. För mer information om studieavbrott, kontakta studievägledaren vid din institution.