Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll innebär att du gör ett uppehåll från studierna. Studieavbrott innebär att du avbryter dina studier.

Studieuppehåll med platsgaranti

Du som studerar på grundnivå eller avancerad nivå har möjlighet att ansöka om studieuppehåll med platsgaranti vid återupptagandet av studierna. Du ansöker enklast genom Studenttjänster, där finns ett webbformulär för ansökan om studieuppehåll. Innan du ansöker bör du kontakta studievägledningen för din utbildning för att diskutera förutsättningarna för studieuppehållet och återupptagandet av studierna.

För att kunna beviljas ett studieuppehåll med platsgaranti krävs att du har särskilda skäl för uppehållet. Dessa skäl kan till exempel vara sociala, medicinska eller handla om vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. För att universitetet ska kunna bedöma om särskilda skäl finns är det viktigt att du bifogar en handling (i första hand ett intyg) som styrker de skäl du anger. Även sociala skäl behöver styrkas, det kan göras genom ett personligt brev till vilket du bifogar en handling som styrker det som du uppgett i det personliga brevet. Det är du som student som ska kunna uppvisa att det finns särskilda skäl.

En beviljad ansökan om studieuppehåll med platsgaranti innebär att du garanteras en plats på din utbildning efter uppehållet, förutsatt att du anmäler ditt återupptagande av studierna inom den tid och på det sätt som framgår av beslutet.

I dokumentet "Information om regler för studieuppehåll för utbildning på grundnivå och avancerad nivå" har vi samlat information om studieuppehåll.

Universitetets möjlighet att besluta om studieuppehåll regleras av myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR). För att se vilka regler som gäller behöver du både läsa UHRs första föreskrift och efterföljande ändringsföreskrifter:

Studieavbrott

Om du har bestämt dig för att inte fullfölja studierna på en utbildning som du redan påbörjat, kan du anmäla studieavbrott. Ett studieavbrott innebär att du avbryter studierna och avsäger dig din studieplats. Du måste även meddela CSN, om du har studiemedel. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Om du planerar att komma tillbaka till utbildningen, bör du i första hand ansöka om studieuppehåll. 

För kurs görs avbrottet i Studenttjänster under knappen Ladok Student. Klicka på utbildningen du inte längre vill läsa och välj 'Jag vill inte läsa denna utbildning'.

För mer information om studieavbrott eller om du avser att göra ett avbrott på ett program, vänligen kontakta studievägledningen vid din institution.

Tidigt avbrott 

Om du vill avbryta dina studier och ha möjlighet att söka utbildningen igen vid ett senare tillfälle, ska du inom tre veckor efter utbildningens start (och innan du genomfört godkända examinationer) anmäla avbrottet i Studenttjänster.

Avbryta studierna på eget initiativ eller om du avviker från din utbildning

Om du på eget initiativ gör ett uppehåll i dina studier eller avviker från din utbildning, utan ett beviljat beslut om studieuppehåll med platsgaranti, har du inte rätt att i efterhand hänvisa till särskilda skäl och ansöka om studieuppehåll med platsgaranti. Det innebär att, om du som student avviker från din utbildning utan ett beviljat studieuppehåll, gör ett avbrott som jämställs med studieavbrott. Möjligheten att återuppta studierna finns endast i den mån det finns en ledig plats på utbildningen där du befann dig när du avbröt studierna. Detta gäller till exempel när du som student på grund av ej uppfyllda behörighetskrav inte kan gå vidare i din utbildning. Institutionens besked om återupptagande av studier kan inte överklagas.

För mer information, kontakta studievägledaren vid din institution.