Urvalsgrupper vid Örebro universitet

Betygsgrupp BI

Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Betygsgrupp BII

Här ingår sökande som har gymnasieexamen och andra sökande som har kompletterat.

Grupp BF

Här ingår sökande som har studieomdöme från folkhögskola.

Provurval - högskoleprov (HP)

Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre.

Poängurval - akademiska poäng (AP)

Poängurval används vid urval till kurser som vänder sig till nybörjare.
Samtliga behöriga sökande som senast vid sista anmälningsdag har minst 1 akademisk poäng deltar i detta urval. Meritvärderingen grundar sig på antalet avklarade poäng upp till 165 akademiska poäng.

Poängurval - antal akademiska poäng (TPBC)

Vid urval till kurser på grundnivå, som inte vänder sig till nybörjare, grundar sig urvalet på antalet avklarade poäng upp till 165 akademiska poäng, tagna till och med sista anmälningsdag.

Poängurval - antal akademiska poäng (TPAV)

Vid urval till kurser på avancerad nivå deltar samtliga sökande i gruppen som senast sista anmälningsdag har minst 30 akademiska poäng. Meritvärderingen grundar sig på antalet avklarade poäng upp till 285 akademiska poäng.

Platsgaranti (PG)

Till kurser med platsgaranti antas alla behöriga sökande som kommit in med sin anmälan i tid. Du måste dock uppfylla både den grundläggande och eventuella särskilda behörighet som krävs och du bör också ange ett reservalternativ, eftersom även en kurs med platsgaranti kan ställas in om den till exempel har för få sökande.

Övriga behöriga sökande (ÖS)

Den som inte har något meritvärde enligt ovanstående, men ändå anses behörig, placeras i urvalsgruppen "Övriga sökande". Urvalsgruppen tilldelas endast obesatta platser.

Sen anmälan (SA)

Anmälan som inkommit efter sista anmälningsdag kontrolleras beträffande grundläggande och särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas efter det datum de inkommit.

Örebro universitets antagningsordning

I antagningsordningen kan du läsa mer om de lagar och regler som styr Örebro universitets antagning till utbildning.