This page in English

Rättigheter och skyldigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter. På de här sidorna har vi samlat information som kan vara användbar i olika situationer eller om du vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter. Här kan du också ansöka om studieuppehåll och begära omprövning av betyg.

Student- och doktorandombud

Student- och doktorandombudet vid Örebro studentkår kan ge råd och stöd om dina rättigheter och skyldigheter. För mer information, se Örebro studentkårs hemsida.