Validering av reell kompetens

Trappor och korridorer.

Validering av reell kompetens för tillträde till utbildning och tillgodoräknande inom utbildning.

Validering
En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de har förvärvats.
(Skollagen 2010:200)

 

Reell kompetens
Den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats.
(SOU 2017:18)

Vad innebär validering av reell kompetens?

Validering av reell kompetens kan användas antingen för behörighet och tillträde till utbildning eller för att tillgodoräkna sig hela eller delar av en utbildning. Reell kompetens  innebär den samlade, faktiska kompetens en person har oavsett hur, var eller när den har utvecklats, det vill säga, allt en individ har lärt sig genom det livslånga lärandet. En validering innebär en process där lärosätet bedömer om den reella kompetensen motsvarar till exempel behörighetskrav till en utbildning eller kurser inom en utbildning.

Validering av reell kompetens för tillträde

Här kan du läsa mer om validering av reell kompetens för behörighet och tillträde

Validering av reell kompetens för tillgodoräknande

Den som är student vid Örebro universitet kan ansöka om validering av reell kompetens. Om en individ har kunskaper och kompetenser motsvarande en kurs eller utbildning kan personen ansöka om validering av reell kompetens. 

Har du frågor om validering av reell kompetens är du välkommen att kontakta samordnare för validering på Örebro universitet.

E-post: This is an email address