Viktiga datum

Observera att för vissa utbildningar gäller andra datum, se information längre ned på sidan.

Vårterminen 2023

 • Första anmälningsdag: 15 september 2022 (Antagning.se öppnar ca kl 13.00)
 • Sista anmälningsdag: 17 oktober 2022
 • Sista kompletteringsdag: 1 december 2022
 • Antagningsbesked 1: 9 december 2022
 • Sista svarsdag: 19 december 2022
 • Antagningsbesked 2: 22 december 2022
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Höstterminen 2023

 • Första anmälningsdag: 15 mars 2023 (Antagning.se öppnar ca kl 13.00)
 • Sista anmälningsdag: 17 april 2023
 • Sista kompletteringsdag: 21 juni 2023
 • Antagningsbesked 1: 12 juli 2023
 • Sista svarsdag: 21 juli 2023
 • Antagningsbesked 2: 27 juli 2023
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Vårterminen 2024

 • Första anmälningsdag: 15 september 2023 (Antagning.se öppnar ca kl 13.00)
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2023
 • Sista kompletteringsdag: 1 december 2023
 • Antagningsbesked 1: 11 december 20233
 • Sista svarsdag: 18 december 2023
 • Antagningsbesked 2: 21 december 2023
 • Sista svarsdag: Inget svar krävs

Viktiga datum för Internationella masterprogram, Högre musikutbildning och Specialistsjuksköterskeutbildning

Vissa utbildningar har andra viktiga datum än ovan. Det gäller Internationella masterprogram, Högre musikutbildning, Specialistsjuksköterskeutbildningar. Specialpedagog  samt Hälso- och sjukvårdskurator.

Viktiga datum för Internationella masterprogram, Högre musikutbildning,  Specialistsjuksköterskeutbildning, Specialpedagog samt Hälso-och sjukvårdskurator