Bakgrund - Mat och hälsa

Tre personer studerar labbprov och mikroskop.

Medicin, vård och gastronomi. Med den unika kombinationen siktar Örebro universitet på att samla forskning och utbildning kring det som står oss riktigt nära – mat och hälsa – och se till att det kommer samhället till nytta.

– Jag har valt mat och hälsa som ett fokusområde eftersom universitetet har mycket bra förutsättningar att bidra till en god samhällsutveckling inom området, säger rektor Johan Schnürer.

Forskningen kan bidra till innovationer i livsmedelsindustrin och restaurangnäringen men den kan också utveckla maten i skolan eller äldrevården genom att forskare från medicin, måltidskunskap, psykologi, medie- och kommunikationsvetenskap, idrott, teknik och andra ämnen samarbetar tätare för att hitta nya lösningar.

Johan Schnürer.

Rektor Johan Schnürer.

Förödande konsekvenser

För lite eller fel mat kan ibland få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal. Detta är en av många anledningar till att forska kring nyttig och hållbar mat, som smakar gott och ökar livskvaliteten.

– Medicinforskare studerar hur matens samspel med mikroorganismer i våra tarmar påverkar hälsan och våra hjärnfunktioner. Restaurang- och hotellhögskolans forskare kan sensorik, hur vi upplever mat och doft, och kan utveckla nya maträtter. Tillsammans kan de hjälpa äldre att få matlusten tillbaka och bidra till att de får i sig den näring de behöver för att må bra, säger Johan Schnürer.

Men satsningen gäller alla – den vanliga familjen, skolbarnen lika väl som människor med särskilda behov som atleter, ammande mödrar eller kroniskt sjuka.

Svårforskat område

Vi äter i genomsnitt nästan 70 ton mat under vår livstid. Det vi äter förändras över tid, på grund av ålder, vad vi tycker smakar gott och trender. Det gör mat och hälsa till ett svårforskat område. Med det sagt handlar det alltså inte bara om vad människor ska äta för att må bra utan hur man får människor att äta bra mat, hur den framställs och hur den når konsumenten.

– Det handlar inte bara om att utveckla nya livsmedel utan forskningen sträcker sig från molekylär biologi till logistik och teknik, säger vicerektor Robert Brummer, som är ansvarig för satsningen på mat och hälsa.

Bygga en stark och unik forskningsprofil

Han är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition och vicerektor vid Örebro universitet. Han leder också forskningsmiljön Nutrition-Gut-Brain Interactions, NGBI, som studerar samspelet mellan kost-tarmbakterier-tarm och hjärna.

Rektor Johan Schnürer satsar 125 miljoner kronor på området och målet är att bygga en stark och för Sverige helt unik forskningsprofil.

– Jag har valt ut tre fokusområden och alla tre har sin utgångspunkt i att inovativ forskning och högkvalitativ undervisning ska komma samhället till nytta genom intern och extern samverkan. Hållbarhetsperspektiv skall också känneteckna verksamheten inom Örebro universitets nya fokusområden.