Samverkan inom Mat och hälsa

Bergstopp i solnedgång.

Kedjan från forskning till samhälle går via samverkansplattformen för Mat och hälsa. Den ska skapa goda förutsättningar för att små och medelstora företag och andra aktörer inom livsmedelssektorn och besöksnäringen ska kunna dra nytta av forskningen.

Samverkansplattformen ska möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte, som leder till ett ökat flöde av idéer och innovationer inom området. Genom att sätta hälsoaspekterna i fokus för framtidens hållbara matsystem, driver vi på utvecklingen mot hälsosammare mat - för ökad hälsa och välbefinnande.