Örebroforskaren Magnus Westling utses till årets ciceron i besöksnäringen

Magnus Westling tar emot priset.

Magnus Westling får utmärkelsen Årets ciceron i besöksnäringen 2023 och ett stipendium på 100 000 kronor för sin doktorsavhandling om hållbar gastronomi.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag mottar detta prestigefyllda pris. Att bli erkänd för att främja odlad mångfald och göra det enklare för kockar och mathantverkare att välja hållbara råvaror är en ära och bekräftelse på vikten av att utforska potentialen hos bortglömda råvaror, hotade sorter och raser, säger Magnus Westling, forskare i måltidskunskap vid Örebro universitet.

Magnus Westling har undersökt den gastronomiska potentialen hos råvaror, i synnerhet gamla kulturgrödor och äldre djurraser. Han har kartlagt dem utifrån deras sensoriska variation och kulinariska funktion med målet att restauranger, mathantverkare och livsmedelsindustrin får upp ögonen för fler råvaror. Avhandlingen visar på möjliga vägar till ett hållbart livsmedelssystem som samtidigt främjar en gastronomisk utveckling.

Juryns motivering lyder:
Magnus Westlings forskning och avhandling visar vägen mot en hållbar gastronomi med större sensorisk variation och kvalitet. Angreppssättet är att lyfta fram potentialen hos grödor och djurraser som kommit i skymundan och låta detta utgöra grunden för framtida råvaruval där den biologiska mångfalden premieras och som samtidigt erbjuder en unik gastronomisk upplevelse. Globala och nationella matsystem har en betydande klimatpåverkan. Magnus forskning visar på svensk besöksnärings potential att bidra till hållbar mat, biologisk mångfald och njutning.

Årets ciceron i besöksnäringen 2023 prisades i samband med utdelningen av Stora Turismpriset den 6 december.

Foto: Peter Jönsson