Pedagogisk pristagare överraskas under forskarseminarium

Viktor Breström, Jenny Bonnevier och Anna Olsenius.

Viktor Breström (Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, Örebro studentkår), Jenny Bonnevier och Anna Olsenius (Ordförande, Örebro studentkår).

– Jag brinner för läraruppdraget och tycker att det är ett av världens viktigaste yrken, säger Jenny Bonnevier som är först ut av två pedagogiska pristagare vid Örebro universitet.
Över 500 studenter har nominerat sammanlagt 180 lärare till årets pris.

Jenny Bonnevier överraskades av Örebro studentkår och representanter från Högskolepedagogiskt centrum. Hon uppvaktades med blommor och tal av Viktor Breström, studentkårens vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar:

“Jennys undervisning möjliggör för ett intresseväckande och rolig lärande. Hennes ändlösa engagemang för samband, kritiskt tänkande och rättvisa genomsyrar undervisningen och Jenny lyckas på ett inspirerande sätt uppmana och utmana till nya tankar, resonemang och insikter. Jenny är en lektor som genom innovativa metoder, betydelsefulla ämnen och empiri bidrar till att utveckla självständiga och resonerande blivande lärare. Klassrummet känns alltid välkomnande och inbjudande under Jennys föreläsningar. Lärandemiljön vilar lika mycket på hennes engagemang för rättvisa och jämställdhet som hennes undervisning. Jenny bidrar på så sätt till en inkluderande miljö, där varje student blir både sedd och hörd. Jenny är inte bara en lektor i litteraturvetenskap, ämnesdidaktik och kultur, hon är en inspiration för alla blivande lärare. För vad innebär det egentligen att vara lärare? Att kunna citera Shakespeare eller att kunna granska retoriska grepp? Ja, det kanske må stämma, men framför allt har Jenny visat att en lärare bör vara lyhörd, engagerad och ha förmågan att se alla studenter, vilka de är och vad de är kapabla till. Jenny är en lektor för framtiden och hon bör därmed vinna det pedagogiska priset.”

– Man kan inte vara en bra lärare om man inte ser människan. Studenterna verkar uppleva att jag lever som jag lär och det gör mig både glad och rörd, säger Jenny Bonnevier, som är universitetslektor i engelska vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och undervisar på universitetets lärarutbildningar.

Pedagogik och hållbarhet är områden som Jenny Bonnevier är engagerad i, därför kommer hon till våren vara lärare och kursansvarig för Högskolepedagogiskt centrums kurs Utbildning för hållbarhet.

Text och foto: Anna Asplund

Örebro studentkår har sedan 1999 delat ut pedagogiska priset till två lärare som ”visat vilja och förmåga att tillsammans med studenterna skapa en studiesituation som på akademisk grund präglas av nytänkande inom högskolepedagogik, aktiv kunskapsutveckling, kritiskt tänkande och med internationella perspektiv”.

Varje år får alla studenter vid Örebro universitet nominera lärare som de anser förmedlar kunskap på ett alldeles extra engagerat sätt. En bedömargrupp från Örebro studentkår och studenter utser sedan vilka lärare som får priset. Inför bedömningen får bedömargruppen inte se namn, kön eller institutionstillhörighet på de nominerade lärarna.

När pristagarna väljs av Örebro studentkårs bedömargrupp utgår gruppen från fem kriterier. Fokus är att nomineringen ska uppfylla kriterierna, inte antalet nomineringar en lärare har fått. Örebro studentkår har valt den metoden för att få en bredd av pristagare, oberoende av kursens storlek.

Inför pedagogiska priset 2021 reviderades avtalet mellan Örebro universitet och Örebro studentkår. I det nya avtalet förändrades formuleringen ”priset ska tilldelas en man och en kvinna” till ”priset ska tilldelas två personer”. Örebro universitet och Örebro studentkår ser ett värde av att valet av pristagarna ska vara könsneutralt. 

Bedömargruppens fem kriterier:

Akademisk grund
Hur visar läraren att hen har breda, aktuella och forskningsanknutna kunskaper i ämnet?

Nytänkande inom högskolepedagogik
Hur använder läraren olika undervisningsmetoder för att anpassa undervisningen till olika nivåer och målgrupper?

Aktiv kunskapsutveckling
Hur skapar läraren engagemang hos sina studenter?
Hur märks det att läraren lyssnar till och använder återkoppling från studenterna för att utveckla sin undervisning?

Kritiskt tänkande
Hur uppmuntrar läraren till en utveckling av studenternas kritiska tänkande och problemlösningsförmåga?

Internationella perspektiv
Hur visar läraren öppenhet för olika erfarenheter och mångfald?

2022: Einar Prytz och Mats Liljegren

2021: John Barnes och Magnus Hansson 

2020: Annika Göran-Rodell och Joakim Petersson 

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Johan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic