Örebroforskare får skjuts i karriären

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojekt för drygt fyra miljoner inom programmet Prospekt, och möjliggör därmed för två nydisputerade forskare att självständigt driva forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Båda projekten ska drivas vid Örebro universitet och har hög samhällsrelevans med koppling till viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor. Forskarna ska i samverkan med näringslivspartners studera toxiska effekter av nanopartiklar samt saneringsmetoder för mark.

Toxiska effekter av nanopartiklar

Andi Alijagic, postdok, Örebro universitet, kommer att leda forskningsprojektet Identifiering av cellulära och molekylära signaturer vid exponering för nanopartiklar i additiv tillverkning – NANOSIGN.

Läs mer på KK-stiftelsens hemsida

Primary monocyte derived macrophages as a model to study chronic low-grade inflammation