This page in English

Andi Alijagic

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301345

Rum: B3112, C2214

Andi Alijagic

Om Andi Alijagic

Andi Alijagic tog sin doktorsexamen vid Paris-Lodron-Unversität Salzburg (Österrike) 2020. Hans avhandlingsarbete fokuserade på utveckling och användning av in vitro-modeller för säkerhetsbedömning av nanomaterial. Han är för närvarande postdoktor i projektet Nanosafety vid Örebro universitet. Hans arbete kommer att äga rum på Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) och vid Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC).
 
Huvudsyftet med Nanosafety är utvecklingen av en tvärvetenskaplig forskningsplattform för att studera eventuella hälsorisker vid exponering av kemikalier och partiklar vid arbete i tillsatsindustrin (3D-printning). Mer exakt är projektet uppdelat i en del som kartlägger och spårar exponering samt karakteriserar nanomaterial, en del som bedömer toxicitet och biologiska effekter av nanomaterial in vitro, och en del som kommer att utvärdera långsiktiga exponeringsrisker hos arbetarna.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter