This page in English

Andi Alijagic

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301345

Rum: B3112, C2214

Andi Alijagic

Om Andi Alijagic

Andi Alijagic tog sin doktorsexamen vid Paris-Lodron-Unversität Salzburg (Österrike) 2020. Hans avhandlingsarbete fokuserade på utveckling och användning av in vitro-modeller för säkerhetsbedömning av nanomaterial. Han är för närvarande postdoktor i projektet Nanosafety vid Örebro universitet. Hans arbete kommer att äga rum på Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) och vid Inflammatory Response and Infection Susceptibility Center (iRiSC).
 
Huvudsyftet med Nanosafety är utvecklingen av en tvärvetenskaplig forskningsplattform för att studera eventuella hälsorisker vid exponering av kemikalier och partiklar vid arbete i tillsatsindustrin (3D-printning). Mer exakt är projektet uppdelat i en del som kartlägger och spårar exponering samt karakteriserar nanomaterial, en del som bedömer toxicitet och biologiska effekter av nanomaterial in vitro, och en del som kommer att utvärdera långsiktiga exponeringsrisker hos arbetarna.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter | 

Artiklar i tidskrifter

Suljevic, D. , Sulejmanovic, J. , Focak, M. , Halilovic, E. , Pupalovica,, D. , Hasic, A. & Alijagic, A. (2021). Assessing hexavalent chromium tissue-specific accumulation patterns and induced physiological responses to probe chromium toxicity in Coturnix japonica quail. Chemosphere, 266.
Swartzwelter, B. J. , Mayall, C. , Alijagic, A. , Barbero, F. , Ferrari, E. , Hernadi, S. , Michelini, S. , Navarro Pacheco, N. I. & et al. (2021). Cross-Species Comparisons of Nanoparticle Interactions with Innate Immune Systems: A Methodological Review. Nanomaterials, 11 (6).
Alijagic, A. , Barbero, F. , Gaglio, D. , Napodano, E. , Benada, O. , Kofroňová, O. , Puntes, V. F. , Bastús, N. G. & et al. (2021). Gold nanoparticles coated with polyvinylpyrrolidone and sea urchin extracellular molecules induce transient immune activation. Journal of Hazardous Materials, 402.
Suljević, D. , Handžić, N. , Lasić, I. , Sipović, F. , Sulejmanović, J. , Begić, S. & Alijagic, A. (2021). Lead Exposure Influences Serum Biomarkers, Hepatocyte Survival, Bone Marrow Hematopoiesis, and the Reproductive Cycle in Japanese Quails. Biological Trace Element Research, 199 (4), 1574-1583.
Boraschi, D. , Alijagic, A. , Auguste, M. , Ferrari, E. , Hernadi, S. , Mayall, C. , Michelini, S. , Navarro Pacheco, N. I. & et al. (2020). Addressing Nanomaterial Immunosafety by Evaluating Innate Immunity across Living Species. Small, 16 (21).
Catalano, R. , Labille, J. , Gaglio, D. , Alijagic, A. , Napodano, E. , Slomberg, D. , Campos, A. & Pinsino, A. (2020). Safety Evaluation of TiO2 Nanoparticle-Based Sunscreen UV Filters on the Development and the Immunological State of the Sea Urchin Paracentrotus lividus. Nanomaterials, 10 (11).
Suljevic, D. , Corbic, A. , Islamagic, E. , Focak, M. , Filipic, F. & Alijagic, A. (2019). Impairments of bone marrow hematopoietic cells followed by the sever erythrocyte damage and necrotic liver as the outcome of chronic in vivo exposure to cadmium: novel insights from quails. Environmental Toxicology and Pharmacology, 72.
Alijagic, A. & Pinsino, A. (2017). Probing safety of nanoparticles by outlining sea urchin sensing and signaling cascades. Ecotoxicology and Environmental Safety, 144, 416-421.