This page in English

Johanna Björklund

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: am9oYW5uYS5iam9ya2x1bmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Johanna Björklund

Forskning

Johanna Björklunds forskning har fokus på hållbar mat. Den har en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.  Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök.  Hon har arbetat med deltagardrivna forsknings- och utvecklingsprojekt som har haft fokus på frågor kring hållbar klimatsmart odling, biologisk mångfald på gårdsnivå, ekologisk vallfrö- och ekologisk tomatodling och utveckling av svensk agroforestry. Andra forskningsprojekt  handlar om lokala distributionsnät som en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket, och utvärdering av hållbart jordbruk baserade på lokala ekosystemtjänster i olika delar av världen.

Undervisning

Johanns Björklund är programansvarig för Måltidsekologprogrammet som drivs av institutionen för naturvetenskap och teknik i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan och undervisar i kurser kring mat, miljö och hållbarhet. Hon undervisar också i lärarutbildningen inom området Naturvetenskaplig omvärldsorientering.

Samarbeten och uppdrag

Hon har i Social Impact Lab vidareutvecklat en idé om att använda skollunchen som nav i lärande för hållbar utveckling.  Tillsammans med ett par pilotskolor utvecklar hon en modell för handlingsinriktat och reflekterande lärande utifrån skolmåltiden, "Mat i lärande", som kan anpassas och användas regionalt och nationellt. Det handlar om skolutveckling, om en förändring av skolans inre arbetssätt. Forskningen är en del av det forskningsprojektet "Skolmåltiden i den pedagogiska verksamheten" inom universitetets fokusområde "Mat och hälsa".

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)