Forskningsprojekt

Väl Godkänt för skolmåltiden

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet är en del av Västra Götalandsregionens arbete inom Kraftsamling för fullföljda studier. I den följeforskning som bedrivs undersöks skolors implementering av schemalagda skolmåltider på lektionstid samt hur skolpersonalen kan vidareutveckla sitt förhållningssätt till pedagogiska skolmåltider.

Projektet pågår 2018 – 2021 och finansieras av RISE.

Samarbetspartners

  • RISE /Skolmatsakademin