This page in English

Forskningsprojekt

Biokol - Från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2018 - 2020

Kontaktperson

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett tvåårigt forskningsprojekt med målet är att utveckla en behandlingsteknik med biokol för att stabilisera föroreningar i jord och förbättra jordens kvalitét i syfte att minska miljörisker och uppkomst av avfall.

Läs mer på projektets hemsida.