This page in English

Alf Ekblad

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: YWxmLmVrYmxhZDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303528

Rum: B2307

Alf Ekblad
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Alf Ekblad

Jag är professor i biologi med inriktning ekosystemekologi. Mina forskning berör främst: växt-mark interaktioner, växt-mikrobinteraktioner, stabila isotoper i ekologisk forskning samtkretslopp av kol och kväve i skogsekosystem. Jag har även bedrivit studier i jordbrukssystem. Jag är bland annat intresserad av hur förhöjd koldioxidhalt och ett förändrat klimat samt kvävegödsling/kvävnedfall påverkar kolomsättning och uppbyggnad av kol- och kväveförrådet i marken. Betydelsen av mykorrhizamycel för uppbyggnaden av kol i marken har varit i fokus på senare år. Denna forskning sker delvis i samarbete med forskare i den starka forskningsmiljön IMPRESS.

Jag har ett brett ekologiskt intresse samarbetar med flera andra forskare i Sverige och utomlands i ett flertal olika projekt. I många av de projekten värdesätts mitt isotoplaboratorium och mina kunskaper då det gäller användningen av stabila isotoper i olika ekologiska sammanhang.

Se en länk till Google scholar (ger en komplett lista av mina publikationer) här: Mina publikationer i Google scholar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript