This page in English

Maria Larsson

Tjänstetitel: Forskarassistent Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301370

Rum: B3313

Maria Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Maria Larsson

Bakgrund

Maria Larsson har doktorerat vid MTM i miljökemi med avhandlingen: Chemical and bioanalytical characterisation of PAH-contaminated soils-identification, availability and mixture toxicity of AhR agonists (2013). Arbetar idag som forskarassistent i gruppen för Miljö och Hälsa.

Forskningsinriktning

Mitt forskningsområde är miljökemi med fokus på identifiering, exponering samt kombinationseffekter (cocktail effekter) av organiska föroreningar. Särskilt fokus är på polycykliska aromatiska föreningar. Jag kombinerar kemisk analys och mekanismspecifika bioanalyser för karakterisering och riskbedömning av förorenad mark, damm och andra komplexa blandningar.

Jag är labchef för det bioanalytiska laboratoriet i gruppen för Miljö och Hälsa vid MTM forskningscentrum.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Volchko, Y. , Berggren Kleja, D. , Back, P. , Tiberg, C. , Enell, A. , Larsson, M. , Jones, C. M. , Taylor, A. & et al. (2020). Assessing costs and benefits of improved soil quality management in remediation projects: A study of an urban site contaminated with PAH and metals. Science of the Total Environment, 707.
Schönlau, C. , Larsson, M. , Lam, M. M. , Engwall, M. , Giesy, J. P. , Rochman, C. & Kärrman, A. (2019). Aryl hydrocarbon receptor-mediated potencies in field-deployed plastics vary by type of polymer. Environmental Science and Pollution Research, 26 (9), 9097-9088.
Meyer-Alert, H. , Larsson, M. , Hollert, H. & Keiter, S. (2019). Benzo[a]pyrene and 2,3-benzofuran induce divergent temporal patterns of AhR-regulated responses in zebrafish embryos (Danio rerio). Ecotoxicology and Environmental Safety, 183.
Schönlau, C. , Larsson, M. , Dubocq, F. , Rotander, A. , Van der Zande, R. , Engwall, M. & Kärrman, A. (2019). Effect-Directed Analysis of Ah Receptor-Mediated Potencies in Microplastics Deployed in a Remote Tropical Marine Environment. Frontiers in Environmental Science, 7.
Meyer-Alert, H. , Ladermann, K. , Larsson, M. , Schiwy, S. , Hollert, H. & Keiter, S. H. (2018). A temporal high-resolution investigation of the Ah-receptor pathway during early development of zebrafish (Danio rerio). Aquatic Toxicology, 204, 117-129.
Lam, M. M. , Bülow, R. , Engwall, M. , Giesy, J. P. & Larsson, M. (2018). Methylated PACs Are More Potent than Their Parent Compounds: A Study on AhR-mediated Activity, Degradability and Mixture Interactions in the H4IIE-luc Assay. Environmental Toxicology and Chemistry, 37 (5), 1409-1419.
Larsson, M. , Lam, M. M. , van Hees, P. , Giesy, J. P. & Engwall, M. (2018). Occurrence and leachability of polycyclic aromatic compounds in contaminated soils: Chemical and bioanalytical characterization. Science of the Total Environment, 622-623, 1476-1484.
Hafner, C. , Gartiser, S. , Garcia-Kaeufer, M. , Schiwy, S. , Hercher, C. , Meyer, W. , Achten, C. , Larsson, M. & et al. (2015). Investigations on sediment toxicity of German rivers applying a standardized bioassay battery. Environmental Science and Pollution Research, 22 (21), 16358-16370.
Westman, O. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2014). An oxygenated metabolite of benzo[a]pyrene increases hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental Science and Pollution Research, 21 (9), 6243-6251.
Larsson, M. , Hagberg, J. , Giesy, J. P. & Engwall, M. (2014). Time-dependent relative potency factors for polycyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives in the H4IIE-luc bioassay. Environmental Toxicology and Chemistry, 33 (4), 943-953.
Larsson, M. , Hagberg, J. , Rotander, A. , van Bavel, B. & Engwall, M. (2013). Chemical and bioanalytical characterisation of PAHs in risk assessment of remediated PAH-contaminated soils. Environmental Science and Pollution Research, 20 (12), 8511-8520.
Buitrago, B. H. , Munoz, P. F. , Ribe, V. , Larsson, M. , Engwall, M. , Wojciechowska, E. & Waara, S. (2013). Hazard assessment of sediments from a wetland system for treatment of landfill leachate using bioassays. Ecotoxicology and Environmental Safety, 97, 255-262.
Engwall, M. , Venizelos, N. , Westman, O. , Larsson, M. , Nordén, M. , Hollert, H. & Johansson, J. (2013). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) reduce hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental Science and Pollution Research, 20 (3), 1881-1888.
Larsson, M. , Orbe, D. & Engwall, M. (2012). Ah receptor activating capacity of polycyclic aromatic hydrocarbon derivatives. Toxicology Letters, 211 (Supplement), s127.
Larsson, M. , Orbe, D. & Engwall, M. (2012). Exposure time-dependent effects on the relative potencies and additivity of PAHs in the Ah receptor-based H4IIE-luc bioassay. Environmental Toxicology and Chemistry, 31 (5), 1149-1157.
Westman, O. , Nordén, M. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2012). Reduced beta-oxidation in avian following exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons. Toxicology Letters, 211 (Supplement), s86-s87.

Artiklar, forskningsöversikter

Lundstedt, S. , Bandowe, B. A. M. , Wilcke, W. , Boll, E. , Christensen, J. H. , Vila, J. , Grifoll, M. , Faure, P. & et al. (2014). First intercomparison study on the analysis of oxygenated polycyclic aromatic hydrocarbons (oxy-PAHs) and nitrogen heterocyclic polycyclic aromatic compounds (N-PACs) in contaminated soil. TrAC. Trends in analytical chemistry, 57, 83-92.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Manuskript

Lam, M. M. , Engwall, M. , Denison, M. S. , Giesy, J. P. & Larsson, M. Polyoxymethylene (POM) is a suitable tool for effect-based hazard assessment of PAC-contaminated soil.

Rapporter

Kärrman, A. , Bjurlid, F. , Hagberg, J. , Ricklund, N. , Larsson, M. , Stubleski, J. & Hollert, H. (2016). Study of environmental and human health impacts of firefighting agents: A technical report. Örebro, Sweden: Örebro University.
Engwall, M. & Larsson, M. (2009). Bioanalys av organiska föroreningars biotillgänglighet: tillämpning i sanerade massor. Stockholm: Naturvårdsverket (Rapport 5931).