This page in English

Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM)

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Barn med kikare

Vid institutionen bedrivs ämnesdidaktisk forskning med två huvudsakliga inriktningar. Inom den ena bedrivs praktiknära forskning som fokuserar på lärares förutsättningar för att bedriva naturvetenskapsundervisning för yngre barn. Den andra inriktningen fokuserar på den pedagogiska potentialen i att skapa och använda bilder och visualiseringar av olika slag. Även forskning rörande och flickors teknikintresse bedrivs inom institutionen.

Kontaktpersoner

Jörgen Stenlund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jörgen Stenlund

E-post:

Telefon: 019 301379

Rum: B4118

Jörgen Stenlund

Bodil Sundberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Bodil Sundberg

E-post:

Telefon: 019 303367

Rum: B4120

Bodil Sundberg

Personal inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Magdalena Andersson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Magdalena Andersson

E-post:

Telefon: 019 303387

Rum: B4114

Magdalena Andersson

Barbro Bergfeldt

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Barbro Bergfeldt

E-post:

Telefon: 019 303307

Rum: B4112

Barbro Bergfeldt

Johanna Björklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Johanna Björklund

E-post:

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund

Frida Olsson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt, adjungerad Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Frida Olsson

E-post:

Telefon: 019 303929

Rum: B4124

Frida Olsson

Anna Otterborn

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Otterborn

E-post:

Telefon: 019 303929

Rum: B4124

Owe Persson

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Owe Persson

E-post:

Telefon: 019 301052

Rum: B4116

Owe Persson

Erik Sjöstedt

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Erik Sjöstedt

E-post:

Telefon: 019 301119

Rum: B4110

Erik Sjöstedt

Jörgen Stenlund

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jörgen Stenlund

E-post:

Telefon: 019 301379

Rum: B4118

Jörgen Stenlund

Ulrika Sultan

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ulrika Sultan

E-post:

Telefon: 019 303174

Rum: B4108

Ulrika Sultan

Bodil Sundberg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Bodil Sundberg

E-post:

Telefon: 019 303367

Rum: B4120

Bodil Sundberg