This page in English

Johanna Björklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund

Om Johanna Björklund

Forskning

Johanna Björklunds forskning har fokus på hållbar mat. Den har en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.  Hon har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök.  Hon har arbetat med deltagardrivna forsknings- och utvecklingsprojekt som har haft fokus på frågor kring hållbar klimatsmart odling, biologisk mångfald på gårdsnivå, ekologisk vallfrö- och ekologisk tomatodling och utveckling av svensk agroforestry. Andra forskningsprojekt  handlar om lokala distributionsnät som en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket, och utvärdering av hållbart jordbruk baserade på lokala ekosystemtjänster i olika delar av världen.

Undervisning

Johanns Björklund är programansvarig för Måltidsekologprogrammet som drivs av institutionen för naturvetenskap och teknik i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan och undervisar i kurser kring mat, miljö och hållbarhet. Hon undervisar också i lärarutbildningen inom området Naturvetenskaplig omvärldsorientering.

Samarbeten och uppdrag

Hon har i Social Impact Lab vidareutvecklat en idé om att använda skollunchen som nav i lärande för hållbar utveckling.  Tillsammans med ett par pilotskolor utvecklar hon en modell för handlingsinriktat och reflekterande lärande utifrån skolmåltiden, "Mat i lärande", som kan anpassas och användas regionalt och nationellt. Det handlar om skolutveckling, om en förändring av skolans inre arbetssätt. Forskningen är en del av det forskningsprojektet "Skolmåltiden i den pedagogiska verksamheten" inom universitetets fokusområde "Mat och hälsa".

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Öhlund, E. , Hammer, M. & Björklund, J. (2017). Managing conflicting goals in pig farming: farmers’ strategies and perspectives on sustainable pig farming in Sweden. International Journal of Agricultural Sustainability, 15 (6), 693-707.
Belfrage, K. , Björklund, J. & Salomonsson, L. (2015). Effects of farm size and on-farm landscape heterogeneity on biodiversity-case study of twelve farms in a swedish landscape. Agroecology and Sustainable Food Systems, 39 (2), 170-188.
Ahnström, J. , Bengtsson, J. , Berg, Å. , Hallgren, L. , Boonstra, W. J. & Björklund, J. (2013). Farmers' Interest in Nature and Its Relation to Biodiversity in Arable Fields. International Journal of Ecology.
Björklund, J. , Araya, H. , Edwards, S. , Goncalves, A. , Höök, K. , Lundberg, J. & Medina, C. (2012). Ecosystem-based agriculture combining production and conservation: a viable way to feed the world in the long term?. Journal of Sustainable Agriculture, 36 (7), 824-855.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björklund, J. & Johansson, B. (2012). Assessing multifunctionality in relation to resource use: a holistic approach to measure efficiency, developed by participatory research. I: Marta-Costa, A. A. & Soares da Silva, E. L. D. G, Methods and procedures for building sustainable farming systems (ss. 161-173). Dordrecht: Springer Netherlands.

Konferensbidrag

Björklund, J. , Eksvärd, K. & Schaffer, C. (2014). Assessing ecosystem services in perennial intercropping systems: participatory action research in Swedish modern agrofores. I: Schobert, H., Riecher, M.-C., Fischer, H. Aenis, T. & Knierim, Farming systems facing global challenges Capacities and strategies. Konferensbidrag vid The 11th European IFSA Group Symposium, 1-4 April 2014, Berlin, Germany (ss. 112-113). IFSA Europe, Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Humboldt-Universität zu Berlin.

Rapporter

Eksvärd, K. , Björklund, J. , Danielsson, M. , Eksvärd, J. , Hansdotter, E. , Holmdahl, J. , Jansson, A. , Kjellberg, O. & et al. (2016). Mångfunktionella, lokala odlingssystem: Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012-2016. Örebro: Örebro University.