This page in English

Johanna Björklund

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303976, 0706 796688

Rum: B4106

Johanna Björklund

Om Johanna Björklund

Min forskning har fokus på hållbar mat. Den har en tvärvetenskaplig ansats med syfte att bidra till kunskap för en hållbar samhällsförändring.  Jag har arbetat i båda ändarna av livsmedelssystemet, med systemansats för att studera och utveckla hållbara sätt att producera livsmedel i deltagardrivna forskningsprojekt och som följeforskare i utvecklingsprojekt kring miljö- och klimatanpassning av mat i offentliga storkök.  

Som medarbetar på Social Impact Lab har jag fått möjlighet att vidareutveckla en idé om att använda skollunchen som nav i lärande för hållbar utveckling.  Tillsammans med ett par pilotskolor utvecklar jag en modell för handlingsinriktat och reflekterande lärande utifrån skolmåltiden som kan anpassas och användas regionalt och nationellt. Det handlar om skolutveckling, om en förändring av skolans inre arbetssätt. Forskningen kommer att vara en del av det nya forskningsprojektet ”Skolmåltiden i den pedagogiska verksamheten” inom universitetets fokusområde ”Mat och hälsa”.

Jag är programansvarig för Måltidsekologprogrammet som drivs av institutionen för naturvetenskap och teknik i samarbete med Restaurang- och hotellhögskolan och undervisar i kurser kring mat, miljö och hållbarhet. Jag undervisar också i lärarutbildningen inom området Naturvetenskaplig omvärldsorientering.

Deltagardrivna forsknings- och utvecklingsprojekt som jag arbetat i har haft fokus på frågor kring hållbar klimatsmart odling, biologisk mångfald på gårdsnivå, ekologisk vallfrö- och ekologisk tomatodling och utveckling av svensk agroforestry. Andra forskningsprojekt jag medverkat i rör lokala distributionsnät som en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket, samt utvärdering av hållbart jordbruk baserade på lokala ekosystemtjänster i olika delar av världen.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Öhlund, E. , Hammer, M. & Björklund, J. (2017). Managing conflicting goals in pig farming: farmers’ strategies and perspectives on sustainable pig farming in Sweden. International Journal of Agricultural Sustainability, 15 (6), 693-707.
Belfrage, K. , Björklund, J. & Salomonsson, L. (2015). Effects of farm size and on-farm landscape heterogeneity on biodiversity-case study of twelve farms in a swedish landscape. Agroecology and Sustainable Food Systems, 39 (2), 170-188.
Ahnström, J. , Bengtsson, J. , Berg, Å. , Hallgren, L. , Boonstra, W. J. & Björklund, J. (2013). Farmers' Interest in Nature and Its Relation to Biodiversity in Arable Fields. International Journal of Ecology.
Björklund, J. , Araya, H. , Edwards, S. , Goncalves, A. , Höök, K. , Lundberg, J. & Medina, C. (2012). Ecosystem-based agriculture combining production and conservation: a viable way to feed the world in the long term?. Journal of Sustainable Agriculture, 36 (7), 824-855.

Kapitel i böcker, del av antologier

Björklund, J. & Johansson, B. (2012). Assessing multifunctionality in relation to resource use: a holistic approach to measure efficiency, developed by participatory research. I: Marta-Costa, A. A. & Soares da Silva, E. L. D. G, Methods and procedures for building sustainable farming systems (ss. 161-173). Dordrecht: Springer Netherlands.

Konferensbidrag

Björklund, J. , Eksvärd, K. & Schaffer, C. (2014). Assessing ecosystem services in perennial intercropping systems: participatory action research in Swedish modern agrofores. I: Schobert, H., Riecher, M.-C., Fischer, H. Aenis, T. & Knierim, Farming systems facing global challenges Capacities and strategies. Konferensbidrag vid The 11th European IFSA Group Symposium, 1-4 April 2014, Berlin, Germany (ss. 112-113). IFSA Europe, Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), Humboldt-Universität zu Berlin.

Rapporter

Eksvärd, K. , Björklund, J. , Danielsson, M. , Eksvärd, J. , Hansdotter, E. , Holmdahl, J. , Jansson, A. , Kjellberg, O. & et al. (2016). Mångfunktionella, lokala odlingssystem: Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012-2016. Örebro: Örebro University.