This page in English

Kunskapsproduktion, miljöexpertis och lärande

Forskningstema III

Vetenskaplig kunskap, andra kunskapsformer, expertis och lärande är centralt i alla aspekter av hållbar utveckling. När det kommer till miljöproblem är detta faktum särskilt tydligt då vi för att definiera, förstå och hantera dessa problem är beroende av vetenskaplig kunskap. I takt med att antalet och omfattningen av sociala och teknologiska miljörisker växer, som t.ex. klimatförändringarna och dess konsekvenser, så ställs individer och organisationer på alla samhällsnivåer dagligen inför att fatta beslut som kräver att de hanterar och använder komplex information och kunskap.

Denna situation gör att vi nu mer än någonsin har ett behov av att förstå de processer som leder till den kunskap och expertis som vi för att skapa hållbara sociala förändring är så beroende av. Var kommer denna kunskap ifrån, hur skapas den, vem skapar den, hur används den och med vilket resultat? Samtidigt ser vi också ett ökande ifrågasättande av vetenskaplig kunskap.

Det finns till och med de som hävdar att vi är på väg in i ett ’post-truth society’ i vilket vetenskapens auktoritet i kunskapsfrågor utmanas alltmer. Den mångvetenskapliga miljön i vår forskningsmiljö skapar unika möjligheter till att utveckla vår förståelse för hur kunskap, expertis och lärande bidrar till hållbara sociala förändringar samt varför denna förändring inte sker.

För information om ytterligare publikationer av miljöns forskare, se respektive forskares profilsida. Dessa sidor når du via fliken ’Forskare’ på CESSS’s startsida.