This page in English

Grön samhällssyrning och statens roll

Forskningstema II

Att ställa om samhället i en hållbar riktning kommer inte ske av sig självt, utan det kommer att krävas samhällsstyrning (eng. governance). Inom samhällsvetenskaplig miljöforskning finns ett stort intresse för olika former av styrning. Medan många argumenterar för behovet att gå bortom traditionell statlig styrning för att hantera miljö- och klimatproblem, så finns det också ett pånyttfött intresse av att studera staten och dess olika institutioner som en positiv kraft för att förändra samhället.

Inom detta tema intresserar vi oss för styrningsfrågor i en bred mening kopplade till miljö och hållbarhetsutmaningarna. Vilken institutionell kapacitet och politisk vilja finns det för att hantera miljö- och klimatutmaningarna och förändra samhället i en hållbar riktning? Kan vi förlita oss på staten för att leda vägen mot ett hållbart samhälle? Vilken typ av styrning krävs för att hantera miljö- och klimatutmaningar samtidigt som vi värnar om demokrati, rättvisa och jämlikhet?

Forskare inom detta tema studerar exempelvis samverkan mellan stat och företag; utvecklingen av grön offentlig etik inom offentliga organisationer; betydelsen av grön politisk konsumtion; hur demokrati och expertis samspelar i internationell styrning; och, deltagandes roll i grön planering och stadsutveckling.

Genom att samla forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner, med olika teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder, ger denna forskningsmiljö en grogrund för ny och innovativ forskning kring styrning och miljö.

Erik Hysing leder forskarmiljöns arbete inom detta tema.

Exempel på publikationer inom detta tema (CESSS-medlemmar är fetstilta):

Berg, M., & Lidskog, R. (2018). Deliberative democracy meets democratised science: A deliberative systems approach to global environmental governance. Environmental Politics27(1), 1–20. More about the publication

Gustafsson, K. M., & Lidskog, R. (2018). Boundary organizations and environmental governance: Performance, institutional design, and conceptual development. Climate Risk Management19, 1–11. More about the publication

Hysing, E. (2009). From government to governance? A comparison of environmental governing in Swedish forestry and transport. Governance22(4), 647–672. More about the publication

Hysing, E. & Lidskog, R. (2018). Policy contestation over the ecosystem services approach in Sweden. Society and Natural Resources31(4), 393–408. More about the publication

För information om ytterligare publikationer av miljöns forskare, se respektive forskares profilsida. Dessa sidor når du via fliken ’Forskare’ på CESSS startsida.