Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning och PSF@ORU

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet, PSF@ORU, bygger på premissen att vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. En viktig komponent i denna transformation är tillgången till och utvecklingen av ny och vetenskapligt förankrad kunskap som kan ligga till grund för medvetna och systematiska beslut hos alla aktörer i samhällets samtliga funktioner från nationell till global nivå.

CESSS bidrar till PSF@ORU med samhällsvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan om miljö och hållbarhet. CESSS tillhandahåller samhällsvetenskapliga perspektiv, metoder, teorier och utgångspunkter som är avgörande för PSF@ORUs vision om att bidra till den samhällsomvandling som är nödvändig för att skapa en hållbar framtid.

Mer information om plattformen finns här -  PSF@ORU