This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Smärta och andra kroppsliga besvär

Långvarig smärta är ett allvarligt och omfattande problem, inte bara på individnivå utan även på grupp- och samhällsnivå då en stor andel människor någon gång i livet drabbas av långvarig smärta. Smärtan får såklart allvarliga konsekvenser för den enskilde i form av lidande och begränsningar i tillvaron, och kan på sikt även leda till nedstämdhet och andra känslomässiga problem. Dessutom leder långvarig smärta ofta till sjukskrivningar vilket ger konsekvenser på arbets- och organisationsnivå såväl som för hälsa- och sjukvården. 

Inom CHAMP har det under många år bedrivits forskning på långvarig smärta. Forskningen rör allt från från grundläggande experimentella studier om smärtans mekanismer som ligger till grund för teoriutveckling till identifiering av riskfaktorer och kliniska studier där psykologiska interventioner prövas för att försöka hjälpa personer med smärta. Forskningen bedrivs både i laboratoriemiljö, kliniska miljöer samt icke-kliniska miljöer som till exempel arbetsplatser. Smärtan har undersökts i olika grupper så som ungdomar och äldre, men även olika typer av smärta är i fokus. Bland annat bedrivs forskning kring muskuloskeletal smärta, fibromyalgi, endometrios och underlivssmärta. 

Vidare pågår forskning om andra långvariga kroppsliga problem som exempelvis IBS, tinnitus, diabetes och fetma. Här, precis som vid forskningen om långvarig smärta, så undersöks teorier om vidmakthållande psykologiska mekanismer och riskfaktorer samt hur behandlingar och förebyggande åtgärder kan utvecklas för att lindra besvär samt öka funktion och livskvalitet. Inom detta område studeras även grupprocesser och sociala identitets- och kategoriseringsprocesser effekter på hälsobeteende och hälsoutfall.