This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Sömn

Sömn är nödvändigt för att människor ska må bra, fungera bra, och ha möjlighet att återhämta sig efter olika typer av ansträngningar. Tillfälliga sömnstörningar drabbar de allra flesta. Samtidigt är återkommande sömnstörningar såsom svårigheter att somna på kvällen, svårigheter att hålla en regelbunden dygnsrytm och många uppvaknanden under natten ett vanligt förekommande problem hos såväl barn som ungdomar och vuxna – både enskilt och som del av en större ohälsoproblematik. Dit hör bland annat långvarig smärta och stress- eller utmattningsrelaterad ohälsa. På samma sätt kan störd sömn leda till svårigheter att reglera emotioner, samtidigt som starka emotioner kan störa sömnen. 

Forskningen inom detta forskningsområde strävar efter att bidra till ökad förståelse för sömnens betydelse för hälsa och funktion, konsekvenser av dålig sömn och hur sömnstörningar kan avhjälpas. Inom området utforskas sömn och sömnstörningar ur flera olika perspektiv, däribland: 

  1. Sömn hos ungdomar i relation till fysisk hälsa, psykosocial hälsa, och skolresultat.
  2. Sömnens betydelse för utveckling av långvariga fysiska och psykologiska ohälsoproblem.
  3. Utveckling och utvärdering av preventiva program för att förebygga sömnstörningar hos ungdomar.
  4. Utveckling och utvärdering av interventioner riktade mot sömnstörningar såsom gruppbehandling och behandling över internet.
  5. Sömnstörning och sömnbehandling för personer med långvariga smärtproblem och andra ohälsoproblem.
  6. Implementering av sömnbehandling i primärvården.