This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

CHAMP-konferens om kroppsmedvetenhet, interoception och hälsa

ORU Arena

Kongressen kommer att hållas på ORU Innovation Arena vid Örebro universitet den 27 oktober 2023.

Vi har bjudit in internationellt erkända talare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ämnet. Huvudtalare är professor Chris Eccleston, University of Bath, Storbritannien, professor Louise McHugh, University College Dublin, Irland,  och biträdande lektor Inês Trindade, Örebro universitet.

Huvudsyftet med konferensen är att skapa nya möjligheter till samarbete och nätverkande med inbjudna internationella och nationella forskare. CHAMP-mötena har en lång tradition av en liten, fokuserad, varm, icke-hierarkisk och vänlig atmosfär med massor av möjligheter till värdefulla intellektuella utbyten.