This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

En av tre med psykisk ohälsa har signalstörningar mellan tarm och hjärna – nytt projekt ska hjälpa

Illustration mag-tarm interaktion med hjärnan

En nyligen genomförd studie ledd av Inês Trindade, forskare vid Örebro universitet, visade att en av tre personer med psykisk ohälsa också kan ha sjukdomar som påverkar tarmens och hjärnans interaktion. Med finansiering från FORTE ska hon nu leda ett nytt forskningsprojekt som syftar till att hjälpa den här gruppen.

Inês Trindade är biträdande lektor i psykologi vid Örebro universitet och forskningsmiljön Center for Health and Medical Psychology (CHAMP). I en nyligen publicerad artikel visar hon och hennes kollegor att en av tre personer med psykisk ohälsa också uppvisar symptom på störningar i interaktionen mellan tarm och hjärna, en så kallad Disorder of Gut-Brain Interactions (DGBI). Exempel på sådana åkommor är irritable tarmsjukdom (IBS) och funktionell dyspepsi (FD). Forskningsstudien, som publicerats i American Journal of Gastroenterology, baserades på enkätdata som samlats in från över 54 000 individer globalt. Artikeln skrevs som en del av Inês Trindades postdok-forskning vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, tillsammans med bland andra professor Magnus Simrén.

Studiens resultat visar att sannolikheten att personer som lever med psykisk ohälsa också har åkommor som påverkar interaktionen mellan tarm och hjärna är mer än fyra gånger så stor jämfört med personer utan psykisk ohälsa. Att leva med både psykisk ohälsa och DGBI verkade dessutom ha särskilt skadlig inverkan på personernas livskvalitet och i vilken utsträckning de kontaktar hälso- och sjukvården för att få hjälp.

Inês Trindade har nyligen beviljats finansiering från FORTE för att utveckla och testa effektivitetet, både vad gäller resultat och kostnad, hos en psykologisk behandling som ges online och är anpassad för personer med samtidig psykisk ohälsa och DGBI. Interventionen kallas iACTforDGBI och baseras på terapiformen Acceptance Commitment Therapy (ACT). Det övergripande syftet med projektet är att lindra det lidande som förknippas med DGBI och den bristande tillgången till psykiatrisk hälsovård som dessa personer brottas med. Förhoppningen är att iACTforDGBI kan bli en del av de standardiserade hälsovårdsinsatser som görs för personer med DGBI i Sverige. Det skulle främja deras välbefinnande, stärka deras självbestämmande och innebära potentiellt minskade kostnader.

Läs mer om studien: 

https://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1810627&dswid=-5804