This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

En ny studie visade att det behövs mer forskning om behandling vid vulvodyni

Rosa och guldmönster m textur av moln

Behandlingsrekommendationer för provocerad vulvodyni (PVD) baseras på kliniska erfarenheter och det har funnits ett behov av systematisk utvärdering av kontrollerade studier inom området. Syftet med den här studien var att ge en översikt över det vetenskapliga stödet för behandlingar vid PVD, och att bedöma tillförlitligheten i stödet, för att kunna utforma välgrundade behandlingsriktlinjer.

 Vi inkluderade randomiserade kontrollerade studier och icke-randomiserade studier med en kontrollgrupp, som utvärderade effekterna av ett brett utbud av behandlingar. De flesta resultaten visade sig ha mycket låg evidenssäkerhet (enligt GRADE), vilket gör att vi inte kan dra några slutsatser om effekter av behandlingarna. Multimodal fysioterapi var den enda behandlingen med viss säkerhet (låg evidenssäkerhet). Det var inte möjligt att genomföra en metaanalys på grund av heterogenitet i interventioner och jämförelser. Dessutom användes en mängd olika utfallsmått, vilket understryker behovet av att upprätta gemensamma utfallsmått, s.k. ”core outcome sets”. Vårt resultat understryker behovet av väldesignade behandlingsstudier och gemensamma utfallsmått för PVD.

Läs artikeln i sin helhet här: Bohm-Starke, Nina., Wilbe Ramsay, Karin., Nordgren, Birgitta., Sjöberg, Inga., Moberg, Klas., Flink, Ida (2022) Treatment of Provoked Vulvodynia: A Systematic Review. The Journal of Sexual Medicine