This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny studie: KBT vid vulvodyni: En replikerad single-case studie

En kvinnas hand kramar hårt ett vitt lakan.

Vulvodyni är ett vanligt förekommande smärtproblem, med allvarliga konsekvenser för drabbade kvinnor och deras partners.

Psykologiska faktorer har visat sig bidra till vidmakthållande av smärtan, och psykologiska behandlingsmetoder tycks ha goda resultat. Denna studie tillämpade replikerad single-case experimentell design för att undersöka effekten av KBT i grupp, med involvering av partners. Deltagare var 5 kvinnor mellan 18 och 45 år, som led av vulvodyni och befann sig i en stabil sexuell relation med en man. Behandlingen bestod av 10 gruppträffar och 3 parträffar. Studien visade lovande resultat på smärtintensitet och specifika smärtrelaterade beteenden, då tre av fem deltagare förbättrades. Fynden belyser vikten av ytterligare studier om effekten av KBT, i större kontrollerade prövningar.

Läs artikeln i dess helhet här: 
An initial proof of concept: A replicated single-case study of a CBT group treatment with partner involvement for vulvodynia  Cognitive Behaviour Therapy, 1-17.