This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny studie utforskar sexuell smärta bland kvinnor i samkönade relationer

Marmortextur i rosa och vitt

En ny studie publicerad i Psychology & Sexuality har undersökt hur samlagssmärta, också kallat dyspareuni, upplevs av kvinnor i samkönade relationer. Dyspareuni är ett vanligt problem bland kvinnor i fertil ålder men hittills har det mesta av forskningen gjorts med kvinnor i heterosexuella relationer.

Tidigare forskning har visat att dyspareuni kan påverka heterosexuella kvinnors identitet negativt för att det blir ett hinder för att ha sex på det sätt som normerna för sex föreskriver, alltså ha penetrerande samlag. Resultaten från den här studien, där kvinnor i samkönade relationer intervjuats om sin smärta, visar att de upplevde liknande problem, även om normerna de bröt var annorlunda. Samtidigt visade resultaten att erfarenheter av normbrytande sexualitet och relationer kunde vara en fördel i smärthanteringen. Sådana erfarenheter innebar tillgång till andra normer för hur sex ”ska” vara, välutvecklade färdigheter i sexuell kommunikation och en benägenhet att värna den egna sexuella lusten. Dessa fördelar var alla kopplade till socialt sammanhang snarare än till kön på partnern.

Slutsatser från den här studien är att det sociala sammanhanget, rådande normer runt sex och erfarenhet av sexuell kommunikation har betydelse för hur dyspareuni upplevs, att sexuell minoritetsstatus bör beaktas vid behandling av dyspareuni, och att sexuella minoriteter bör inkluderas mer i framtida forskning på dyspareuni.

Läs artikeln i dess helhet här:
Elin Ekholm, Tove Lundberg, Jan Carlsson, Joakim Norberg, Steven J. Linton & Ida K. Flink (2021). ”A lot to fall back on”: experiences of dyspareunia among queer women, Psychology & Sexuality, DOI: 10.1080/19419899.2021.2007988