FORSKNINGSMILJÖ

Sömn vid hälsa och ohälsa

”Sömn vid hälsa och ohälsa” är den första läroboken på svenska med ett heltäckande perspektiv på sömn, avsedd att användas på olika vårdprofessionsutbildningar.

Bokomslag med väckarklockor på."Sömn vid hälsa och ohälsa" är namnet på den lärobok som nyligen givits ut där CHAMP-forskaren Annika Norell är en av redaktörerna. Totalt har 23 svenska sömnforskare och kliniker medverkat i denna samlingsvolym som tar ett brett grepp på sömn. Den första delen introducerar sömn och hur det funkar och kan mätas. I den andra delen beskrivs sömnen över livet och i den tredje olika sömnstörningar som kan behöva vård. I den fjärde delen belyses hur sömn påverkar och kan påverkas av olika typer av ohälsa. Den femte och avslutande delen handlar om att främja sömn under utmanande omständigheter såsom skiftarbete eller på sjukhus. Boken är den första läroboken på svenska som har ett heltäckande perspektiv och avses att användas på olika vårdprofessions-utbildningar. Konkreta evidensbaserade riktlinjer ges i slutet av varje kapitel.

Annika Norell har medverkat i kapitlen om drömmar, sömn hos barn och ungdomar, insomni, psykisk ohälsa, samt balans mellan vila och aktivitet.

Länk till boken på Studentlitteraturs hemsida: Sömn vid hälsa och ohälsa.