Inkludering i etikens motljus 2021

Musikhögskolan

Inkluderingskonferensen 2020 med temat Inkludering i Etikens Motljus kommer äga rum digitalt 10-11 november 2021.

Viktiga datum:

Sista dag för anmälan:
20 oktober

Frågor? Skicka ett mail till:
anette.bagger@oru.se

Varmt välkomna till den årliga Inkluderingskonferensen vid Örebro universitet. Konferensen 2019 var uppskattad och välbesökt och nu fortsätter vår strävan att skapa en mötesplats för kunskapsutbyte i inkluderingsfrågan. Konferensen arrangeras av forskningsmiljön Specialpedagogik, Utveckling och Lärande tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Dessa organisationer kommer också att ha ett eget spår under en av de parallella sessionerna, med deras aktuella arbete med inkluderingsfrågan.

Temat för årets konferens är Inkludering i Etikens Motljus. Våra keynotetalare är Claes Nilholm, Solveig Magnus Reindal och Susann Swärd. De kommer att belysa inkludering som ett etiskt och demokratiskt uppdrag. Våra keynotes filmas och kommer att kunna ses även i efterhand, då med text. Detta för att öka kunskapsspridningen om denna viktiga fråga. Konferensen är helt digital och konferenslänken kommer att mejlas till de som är anmälda veckan innan tillsammans med en konferensinstruktion och ett detaljerat schema över de bidrag som finns att lyssna på och prata om.

Målgrupp för konferensen är forskare och verksamma som arbetar med inkludering, exempelvis skolledare, verksamhetschefer inom kommun och region, skolchefer, elevhälsa, lärare, psykologer, specialpedagoger, speciallärare samt habiliteringspersonal. Vi hoppas också att du vill bidra med ett kort bidrag och presentation om 20 minuter, som rör hur detta yttrar sig i just ditt professions- eller forskningsområde.