Sessioner

Under varje namn hittar du presentationens abstract. Lösenord till alla sessioner finns i mailet som skickats ut.

Parallella sessioner från medarrangörer, onsdag 10 november kl. 14.10-15.45

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)

Värd: Helena Yourston
Specialpedagogiska skolmyndighetens spår (alla)
Pia Persson
Inkluderande utbildning- en rättighet

Elisabeth Högberg
Myndighetssamverkan i Europa gällande inkludering

Yvonne Höglund, Camilla Axelsson & Susanne Adelmar-Johansson
Inkludering som en del av skolors systematiska kvalitetsarbete


Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Värd: Josefine Karlsson
Christin Appel, Lotta Wissman & Maria Johansson
DigiLys- en arbetsmodell som bidrar till att utveckla skolans lärmiljö

Annika Agélii Genlott
Skriva sig Till Lärande (STL) – en vetenskapligt testad pedagogisk modell som bidrar till inkludering och ökade elevresultat

Marie Lundin Karphammar
Barnkonsekvensanalys - en metod för att säkerställa alla barns rättigheter och uppfylla demokratiuppdraget

Pass 1, torsdag 11 november kl. 10.35-12.40

Yngre barn och inkludering

Värd: Anna Heinrich
Cecilia Segerby & Helena Andersson, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet
Vikten av tidiga insatser för framgångsrik och likvärdig skolgång

Parivash Ranjbar, Thomas Strandberg & Cecilia Nakeva von Mentzer, Örebro universitet och Högskolan Dalarna
Kommunikativ aktivitet och delaktighet hos barn med uttalssvårigheter

Johanna Lundqvist, Mälardalens högskola
Hållbar Utveckling av Inkluderande Förskolor: Tvärvetenskaplig Samproduktionsforskning för Barn med Funktionsnedsättning och Lärarprofessionen i Framtidens Förskola 


NPF

Värd: Josefine Karlsson
Sofia Österborg Wiklund, Örebro universitet
En kritisk granskning av två nya examinationsmål i lärarutbildningen. NPF samt sex och samlevnad

Johanna Lüddeckens, Malmö universitet
En dialektisk analys av inkluderad utbildning gällande elever med autismspektrumtillstånd

Goran Basic, Galina Vasylivna Lokareva & Nadiya Vasylivna Stadnichenko, National University, Ukraine och Linnéuniversitetet
Including educational space and social pedagogical recognition: interactional and social pedagogical inspired analysis of space dynamics in compulsory, upper-secondary and post-secondary education

Stina Gårlin, Örebro universitet
Dialogiska möten kring text i resursskolans klassrum


Lärarutbildning

Värd: Tor Arnison
Lisa Österling, Stockholms universitet
Inkludering i lärarutbildningen

INSTÄLLD: Charlotta Pettersson, Örebro universitet
Inkludering, interaktion och samverkan

Sofia Lindberg, Högskolan Kristianstad
Att öka lärares relationskompetens med stöd av virtuella simuleringar

Pass 2, torsdag 11 november kl. 13.30-15.05

Inkluderande undervisning

Värd: Anette Bagger
Anette Bagger & Emma Holmström, Örebro universitet och Domsjöskolan 
Inkluderande undervisningsmaterial, rapport från ett EU-projekt

Anette Bagger & Helena Roos, Örebro universitet och Malmö universitet
Inkluderande matematikundervisning, är det möjligt?

Emelie Britse, Stockholms universitet
Beskrivningar av och om mångfalden bland elever i grundskolan


Gymnasieskolan 

Värd: Cecilia Nakeva Von Mentzer
Ulrika Rosengren, Skolinspektionen
Gymnasieskolans arbete med individuella stödinsatser

Maria Rubin, Johanna Borg & Karin Wisti, Högskolan Kristianstad och Polhemskolan Lund
”Ett samtal är alltid mer än ett samtal”- En forskningscirkel om professionella samtal på gymnasiet

Hennie Kesak & Goran Basic , Linnéuniversitetet
Interculturality and Multilingualism in Upper-Secondary Schools: An analysis of opportunities and obstacles in organisational and practical activities with newly arrived migrant students


Grundsärskoleelever samt bedömning

Värd: Bibbi Larsliden
Jonny Wåger, Örebro universitet
Inkluderande undervisning i särskolan - Teckenskolan

Anna-Lena Andersson, Mälardalens högskola
Undervisningssituationen och elever med lindrig intellektuell
funktionsnedsättning

Anna Öhman, Örebro universitet
Bedömning för alla? En smart forskningsöversikt över specialpedagogiska behov och kunskapsbedömning