Digitalt program 10-11 november

 

Dag 1, 10 november
11:30-12:00

Öppning av konferensen, Anna-Karin Andershed, prorektor för Örebro universitet

Introduktion av konferensens upplägg, Anette Bagger, biträdande lektor vid Örebro universitet

12:00-12.25

Fritt socialt mingel och /eller kolla in konferensen och dess bidrag 

12:30-13:45

Keynote: Claes Nilholm, Uppsala universitet. Inkludering och demokrati.
Moderator: Anette Bagger

13:45-14:05 Möjlighet till mingel och nätverkande i konferenslobbyn
14:10-15:45

Parallella sessioner (tre bidrag/session)
Sveriges kommuner och regioner
(SKR) och
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM)
presenterar sitt arbete med inkludering.

15:45-15:55 Fika/social event
16:00-17:15

Keynote: Solveig Magnus Reindal, NLA Høgskolen, Bergen, Norge. Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked.
Språk: Engelska
Moderator: Anette Bagger

17:20-18:00

Möjlighet till mingel och nätverkande i konferenslobbyn 

Dag 2, 11 november
09:00-10:15

Keynote: Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg. Delaktighet bortom interaktion i klassrummet.
Moderator: Josefine Karlsson

10:15-10:30 Fika/social event
10:35-12:40

Parallella sessioner (fyra bidrag/session)

Yngre barn och inkludering
NPF
Lärarutbildning

12:40-13:25 Lunch/social event 
13:30-15:05

Parallella sessioner (tre bidrag/session)

Inkluderande undervisning
Gymnasieskolan
Grundsärskoleelever samt bedömning

15:15-16:15

Gästprofessor Julie Allan, School of Education,
University of Birmingham UK, summerar bidragen från keynotes och ger sina reflektioner om konferensen
Språk: Engelska