This page in English

Forskningsprojekt

Utveckling av ätbara flavivirus vacciner

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Sjukdomsbördan som orsakas av flavivirus, t.ex. Dengue virus, Fästingburen encefalitvirus, gula-febern virus och japanskt encefalitvirus har ökat markant med förstorade riskområden för både människor och djur. Vaccinering förblir en viktig strategi för att kontrollera många av dessa sjukdomar och det finns idag inte några antivirala läkemedel eller specifika behandlingar mot flavivirus infektioner.

Växtproduktion av virala antigener har nyligen lyfts fram som ett spännande alternativ för att utveckling av förbättrade vacciner. Denna typ ätbara vacciner skulle ha stora fördelar då de är lätta att producera i stora skala, enkla att distribuera och kan administreras som ett oralt vaccin.

Den flavivirala viruspartikeln har ett membranethölje som innehåller två skalproteiner (Envelope (E) och Membrane (M)) förankrade i lipidlagret. Den yttre ytan av den mogna viruspartikeln består av 90 E protein -dimerer i ett ikosaedralt arrangemang. I detta projekt uttrycker vi enheter och/eller subenheter de flavivirala skalproteinerna i växter som, Nicotiana benthamiana och Arabidopsis thaliana, för att utveckla nya ätbara vaccinkandidater.