This page in English

Forskargrupp

Molekylär flavivirus-forskning

Om gruppen

Gruppuppgifter

Flavivirus är ett gigantiskt globalt hälsoproblem och orsakar flera alvarliga sjukdomar som Dengue feber, West-nile encefalit och fästing-buren encefalit (TBE). Mycket av vår forskning fokuserar på flavivirus NS5, ett centralt protein för replikeringsprocessen. Genom att kartlägga och identifiera interaktioner mellan virusprotein och värdcellen, kommer vi hitta lämpliga mål för att utveckla antivirala substanser för framtida behandling av TBE och andra flavivirussjukdomar.

För att studera virusreplikering har vi även konstruerat flera replikon-modeller för olika flavivirus. Dessa modeller använder vi i ett projekt för att utveckla ett terapeutiskt vaccin mot kronisk hepatit tillsammans med företaget Chrontech pharma AB och Professor Matti Sällbergs forskargrupp vid Karolinska Institutet. Vi har även utvecklat en metod för att få fram muterade TBE virus (så kallad ”reverse genetics” teknik) vilket är ett viktigt verktyg för vidare karakterisering av TBE in vivo. I samarbete med Åke Strid och Sören Andersson vill vi nu även få fram ett ätbart TBE vaccin.

För att förstå spridning och ökad etableringen av TBE i Skandinavien, studerar vi också epidemiologin för TBE i Sverige genom att sekvensbestämma arvsmassan hos virus som vi detekterar i insamlade fästingar.

Finansiärer

  • European Regional Development Fund (Interreg)
  • Formas
  • KK-Stiftelsen
  • Nyckelfonden