This page in English

Forskningsprojekt

Preklinisk utveckling av enkla vacciner genom dna levererade suicidala flavivirus

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskningsämne

Vi utvecklar nya typer av terapeutiska DNA-baserade hepatitvacciner som utnyttjar flavivirus-biologin för att leverera och uttrycka lämpliga kandidatgener till rätt målceller. 

Infektioner av Hepatit B, C och D virus utgör ett stor globalt hälsoproblem då mer än 500 miljoner människor lider av kronisk hepatit infektion. Dessa infektioner leder ofta till en utveckling av skrumplever och levercancer, vilket motiverar behandling trots höga kostnader och allvarliga biverkningar.

Användning av DNA som en vaccinplattform är mycket attraktiv ur ett industriellt perspektiv, eftersom DNA är lätt och billig att producera och är mycket stabilt. Dessa egenskaper gör DNA-vacciner lämpliga för att under enkla förhållanden genomföra storskaliga vaccinationer. Men vaccinering med DNA teknik har ännu inte uppnått sin fulla kapacitet då problem ofta uppstår med immunogenicitet och leverans till kroppens celler. Leveransproblemen har förbättrats med avancerad teknik som Gene Gun och in vivo elektroporering. I detta projekt vill vi nu öka kunskapen om både molekylärvirologin och immunologin för flavivirus och Hepatit B, C och D virus. Genom detta så skapar en ny spännande plattform för vaccinframställning och tar fram vaccinkandidater för behandling av kronisk viral hepatit. Företagen bidrar med både kunskap och resurser och genom att aktivt delta i projektet så förbättrar de sina tekniker för produktion, leverans till målcellerna, och säkerhetsaspekter för DNA replikon-baserade vacciner.

Läs mer om Developvaccines@oru

Forskare

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen

Samarbetspartners