This page in English

HR Excellence in Research

HR Excellence in Research logo

Örebro universitet tilldelades under 2018 utmärkelsen HR Excellence in Research, ett bevis på lärosätets systematiska arbete för att förbättra forskares villkor. Utmärkelsen förmedlar också universitetets engagemang för rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden och karriärutveckling av forskare.

Ett systematiskt arbete med att implementera EU-kommissionens riktlinjer i the Charter & Code pågår kontinuerligt vid Örebro universitet. Örebro universitet har under april 2024 lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att förnya utmärkelsen. Ansökan kommer att granskas och sammanvägas med kommande platsbesök. 

For more information, please see the English webpage.