This page in English

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

HRS4RÖrebro universitet har fått EU-kommissionens godkännande vad gäller implementering av "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" (the Charter & Code). Ett godkännande ger rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research". Utmärkelsen anger att Örebro universitet är en arbetsgivare med stimulerande och välvillig arbetsmiljö. Utmärkelsen förmedlar också universitetets engagemang för rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och karriärutveckling av forskare.

Ett systematiskt arbete pågår vid Örebro universitet med att implementera EU-kommissionens riktlinjer i the Charter & Code som ett led i arbetet med ökad internationalisering.

For more information, please see the English webpage.

Mer information

Läs mer om EURAXESS