This page in English

Ekonomistöd vid forskningsansökan

Foto på en hand som håller i en penna och en miniräknare.

Kontakta ekonomen på din institution i god tid för hjälp med budget. Det är mycket viktigt för att säkerställa att finansiärens anvisningar och krav i utlysningen uppfylls. Örebro universitets regler måste också följas, till exempel om overheadkostnader och sociala avgifter med mera.

När en ekonom kontaktas för att upprätta en budget till ansökan bör du ha tänkt igenom vilka kostnader som kan komma under projekttiden. Till exempel kostnader för:

  • personal
  • resor och konferenser
  • labmaterial
  • utrustning
  • administrativt stöd, till exempel för att koordinera projektet
  • programvaror/licenser
  • IT-stöd för bearbetning av insamlat data, programmeringsinsatser, större beräkningar och liknande
  • kostnader för eventuell revision

Innan ansökan skickas in till finansiären måste ansökan signeras av prefekt, dekan eller rektor. Vem som har rätt att godkänna en ansökan beror på sökt belopp. Beloppsgränserna framgår av Attest- och inköpsinstruktion vid Örebro universitet (pdf på intranätet Inforum).

Prefekt måste alltid informeras om budget och eventuell samfinansiering