Ekonomistöd vid forskningsansökan

Foto på en hand som håller i en penna och en miniräknare.

Kontakta din institutionsekonom i god tid för hjälp med budget. Det är mycket viktigt för att säkerställa att finansiärens anvisningar och krav i utlysningen uppfylls, samt att Örebro universitets regler följs, till exempel avseende overhead, sociala avgifter med mera.

När ekonom kontaktas för att upprätta en budget till ansökan bör du ha tänkt igenom vilka kostnader som planeras uppkomma under projekttiden, till exempel kostnader avseende:

  • personal
  • resor och konferenser
  • labmaterial
  • utrustning
  • administrativt stöd, till exempel för att koordinera projektet
  • programvaror/licenser
  • IT-stöd för bearbetning av insamlat data, programmeringsinsatser, större beräkningar och liknande
  • kostnader för eventuell revision

Innan ansökan skickas in till finansiären måste prefekt godkänna budget och eventuell samfinansiering.