This page in English

Extern finansiering, Grants Office

Grants Office maximerar forskares möjligheter att attrahera och förvalta externa forskningsmedel.

Detta gör vi genom:

  • Tät kontakt med finansiärer och universitets ledning.
  • Information till ORU-forskare om nya utlysningar, tips och råd, kurser med mera.
  • Kurser och seminarier i relevanta ämnen.
  • Rådgivning om finansieringskällor och finansieringsstrategier.
  • Stöd i hela ansökningsprocessen, från första projektidé till projektförhandlingar med finansiären.
  • Stöd under forskningsprojekt med administrativ koordinering.

Du som arbetar inom Örebro universitet kan hitta oss på intranätet Inforum.