Extern finansiering, Grants Office

Grants Office maximerar enskilda forskares och forskningsmiljöers förmåga att vinna extern finansiering till forskning.

Det gör vi genom:

  • Tät kontakt med finansiärer samt universitets ledning.
  • Information till ORU-forskare, om nya utlysningar, tips och råd, kurser mm.
  • Kurser och seminarier i relevanta ämnen.
  • Rådgivning vad gäller finansieringskällor och finansieringsstrategier.
  • Stöd i hela ansökningsprocessen, från första projektidé till projektförhandlingar med finansiären.

Du som arbetar inom Örebro universitet kan hitta oss på universitetets intranät: Inforum (kräver inloggning).