This page in English

Genetiska resurser – Nagoyaprotokollet

Foto på två händer som undersöker små gröna plantor.

Om du funderar på att forska på hur eller till vad genetiska resurser från andra delar av världen (växter, djur eller delar av dem) kan användas finns det en del saker du behöver tänka till om i förväg.

Även traditionell kunskap om genetiska resurser omfattas av detta, till exempel hur en växt påverkar den som äter den. Det finns ett internationellt regelverk, Nagoyaprotokollet, som Sverige anslutit sig till angående genetiska resurser och traditionell kunskap. Protokollet ska säkerställa att det land eller de urinvånare varifrån resursen hämtas ska få ta del av eventuell nytta och vinst som det du forskar på kan ge. Oavsett om det finns någon internationell reglering kan det alltid finnas specifika nationella regler du behöver följa.

Nagoyaprotokollets krav gäller även för genetiska resurser som exempelvis en gästforskare eller en post doc tar med sig till Sverige. Mer information om protokollet, dess konkretisering inom EU genom ABS-förordningen och vad vi behöver göra för att efterleva regelverket hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.

För att diskutera frågor gällande Nagoyaprotokollet, hör av dig till din fakultets forskningsdatarådgivare.

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Erika Tegström

Befattning: Forskningsdatarådgivare Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Profilsida: Erika Tegström

E-post: ZXJpa2EudGVnc3Ryb207b3J1LnNl

Telefon: 019 303757

Rum: N3024

Erika Tegström

Fakulteten för humaniora och socialvetenskap

Tara Linden

Befattning: Forskningsdatarådgivare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Tara Linden

E-post: dGFyYS5saW5kZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 302396

Rum: E3204

Institutionen för hälsovetenskaper

Malin Prenkert

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Malin Prenkert

E-post: bWFsaW4ucHJlbmtlcnQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303280

Rum: P2319

Malin Prenkert