This page in English

Att söka medel från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen

KK-stiftelsens har som uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De gör det genom att finansiera forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet. För att beviljas finansiering från KK-stiftelsen krävs att det är att det är forskning och kompetensutveckling som sker i samverkan med näringslivet.

Du är välkommen till oss för att diskutera din projektidé - eller med att bjuda in oss för att berätta mer om KK-stiftelsens möjligheter.

Vid Örebro universitet tillämpas ett system med idéskiss för förankring av ansökningar för KKS-projekt. För att söka ska du vara anställd vid Örebro universitet förutom när det gäller finansieringsformen Prospekt.

Läs mer och skicka in din idéskiss via intranätet Inforum.