This page in English

Finansieringskompass

Grants Office erbjuder "Finansieringskompassen", ett sätt att stötta forskargrupper som vill ta ett samlat grepp för att hitta möjligheter till finansiering.

Med hjälp av Finansieringskompassen bildar sig forskargruppen en bred bild av finansieringsmöjligheter kopplade till sina specifika intressen.

För att skapa en bild av gruppen får den svara på frågor om var de befinner sig idag, som sedan kompltteras i ett möte med en forskningsrådgivare. Forskningsrådgivaren tar med sig detta till Grants Office som återkommer med förslag till finansieringsplan.

Under en utvecklingsfas erbjuds Finansieringskompassen till ENT-fakultet.

Kontakta Grants Office om du har frågor kring Finansieringskompassen.