This page in English

Grants Office, forskningsfinansiering

Grants Office maximerar forskares möjligheter att attrahera och förvalta externa forskningsmedel.

Det gör vi genom:

  • Tät kontakt med finansiärer samt universitets ledning.
  • Information till ORU-forskare, om nya utlysningar, tips och råd, kurser mm.
  • Kurser och seminarier i relevanta ämnen.
  • Rådgivning vad gäller finansieringskällor och finansieringsstrategier.
  • Stöd i hela ansökningsprocessen, från första projektidé till projektförhandlingar med finansiären.
  • Stöd under forskningsprojekt med administrativ koordinering.

Du som arbetar inom Örebro universitet kan hitta oss på universitetets intranät: inforum.oru.se (kräver inloggning).

Kontakta Grants Office

Postadress:
Örebro universitet
Grants Office
701 82 Örebro

grantsoffice@oru.se

Besöksadress:
Entréhuset, 1 trappa
Studentgatan 1 (alt. Fakultetsgatan 1)

Kontaktpersoner