This page in English

Cabell’s Predatory Reports hjälper dig identifiera rovtidskrifter

Illustration som visar en tidning och en hand som håller i ett förstoringsglas

Problemet med rovtidskrifter är utbrett, och nya sådana tidskrifter lanseras kontinuerligt. Som forskare gäller det därför att vara uppmärksam inför publicering.

Det saknas en universell definition av begreppet rovtidskrift, men en gemensam nämnare är att tidskriften tar ut en avgift för publiceringen, trots att den vetenskapliga granskningen kan saknas helt, eller vara bristfällig.

Cabell's Predatory Reports är en tjänst som hjälper dig att identifiera oseriösa tidskrifter. För varje tidskrift visas när tidskriften först granskats, samt vilka avvikelser från god publiceringssed som identifierats.

Gör alltid en samlad bedömning

Cabell's bör användas som en av flera resurser i en samlad bedömning. Om en tidskrift inte finns med i tjänsten kan detta inte ensamt tas som grund för att det är en seriös tidskrift. Ytterligare vägledning kring bedömning av tidskrifter finns på denna sida.