Publicera böcker med öppen tillgång – går det?

Foto på en öppnad bok.

Universitetsbiblioteket har skapat en ny webbsida med samlad information om hur du kan publicera böcker med öppen tillgång.

- Det finns möjligheter att hitta förlag som erbjuder öppen tillgång vid publicering och det kan finnas möjlighet att publicera den färdiga texten i universitetets publikationsdatabas DiVA, säger Ann Emilsson, bibliotekarie.

Utvecklingen går framåt i takt med att önskemålet från forskningsfinansiärer om att forskning ska vara öppet tillgänglig blir allt tydligare. Det är viktigt att den forskning som publiceras i en bok får samma möjlighet till spridning som den forskning som publiceras i en artikel.

- På den här sidan vill vi samla information om hur man publicerar en bok eller ett kapitel i en bok med öppen tillgång, säger Ann Emilsson.