This page in English

Publicera bok eller kapitel med öppen tillgång

Att publicera en bok med öppen tillgång är en mer komplex process än att publicera en artikel. Därför är kraven på öppen tillgång inte lika starka för böcker som för artiklar. Men det finns möjligheter att publicera med öppen tillgång.

Tänk igenom vilka förutsättningar som gäller för publiceringen.

 • Undersök vilka krav eller önskemål som finansiären har på att publicera med öppen tillgång.
 • Undersök om det finns det möjlighet att söka finansiering för publicering hos forskningsfinansiären.
 • Undersök vilka möjligheter som finns att få finansiering av Örebro universitet (se Universitetets avtal och fond längre ner på denna sida).
 • Sammanställ vilka krav och önskemål som du behöver ta hänsyn till vid val av utgivare. Här kommer några förslag på frågor:
  - Vilken tidsram gäller för publiceringsprocessen?
  - Vilken publik vill du nå med boken?
  - Söker du en internationell eller en svensk utgivare?
  - Vad får publiceringsprocessen kosta?

DOAB Directory of Open Access Books är en internationell söktjänst som indexerar och ger tillgång till öppet tillgängliga vetenskapliga och sakkunniggranskade böcker. Söktjänsten är en hjälp för att hitta betrodda utgivare för publicering med öppen tillgång. Alla DOABs tjänster är kostnadsfria och all data är fritt tillgänglig. Det finns möjlighet att söka på ämne, förlag och språk.

OAPEN Online library and publication platform har en lista över förlag som följer de kriterier för öppen tillgång som Europeiska forskningsrådet ställt upp.

Kriterium är en svensk plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium erbjuder samarbete med de förlag och författare som önskar få sina böcker sakkunniggranskade och publicerade med öppen tillgång. Örebro universitet är med och stödjer Kriterium.

ScholarLed är ett konsortium av mindre utgivare som ger ut böcker med öppen tillgång.

“Think, Check, Submit” är en webbsida med information om vad man bör undersöka vid val av utgivare av böcker.

OA Books Toolkit innehåller aktuell information om att publicera böcker med öppen tillgång. Här finns både praktiska råd till exempel om att välja licens och mer allmän information till exempel om olika typer av utgivare.

Universitetet har avtal med förlag som kan bekosta eller ge rabatt på författaravgift vid publicering med öppen tillgång. När det gäller böcker finns det ett avtal:

Universitetet har en fond där det går att ansöka om finansiering för ett kapitel i en bok, men inte för en hel bok.

Creative Commons-licenser (CC-licenser) är ett etablerat sätt att ange öppen tillgång.

Genom att använda en Creative Commons-licens anger du på ett standardiserat och internationellt etablerat sätt villkoren för hur en text med öppen tillgång får användas.

Det kan finnas möjlighet att parallellpublicera böcker och bokkapitel. Den version av texten som får parallellpubliceras är ofta det färdiga texten som genomgått sakkunniggranskning. I vissa fall kan det vara tillåtet att publicera den förlagsutformade versionen. Villkoren skiljer sig åt mellan förlagen, denna lista länkar till information för olika förlag. Observera att parallellpublicering ofta får ske först efter en tids embargo. Vid frågor, kontakta epublicering@oru.se

I de fall en publikation ligger öppet tillgänglig på en stabil webbsida som ägs av en annan organisation kan du länka till webbsidan i DiVA.

Om publikationen är utgiven av Örebro universitet eller du på annat sätt äger alla rättigheter till en publikation, kan DiVA användas som publiceringsplattform. Det som krävs är en pdf-fil. Universitetsbiblioteket har även vissa möjligheter att scanna in äldre publikationer som är utgivna av Örebro universitet om efterfrågan finns. Kontakta epublicering@oru.se för mer information.

Vill du diskutera? Kontakta:

Ann Emilsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Ann Emilsson

E-post: YW5uLmVtaWxzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303624

Rum: U2128