SAGE (2020-2022)

Corresponding authors vid Örebro universitet kan utan kostnad publicera artiklar med omedelbar öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter (SAGE Choice). Vidare ges 20% rabatt på publiceringsavgiften i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter.

Publiceringsavgiften är förbetald eller rabatterad för artiklar som accepterats efter 1 januari 2020.

Hur gör jag som författare?

Processen skiljer sig åt beroende på typ av tidskrift:

Hybridtidskrifter (SAGE Choice)

När en artikel har accepterats för publicering får du ett e-brev från förlaget som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med det svenska Bibsam-konsortiet. I e-brevet finns en länk till SAGE Open Access Portal. Där är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet.

Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC BY det enda licensalternativet. Föredrar du en annan typ av licens kan förlaget ändra detta för din artikel. Läs mer om Creative Commons-licenser vid vetenskaplig publicering.

Öppet tillgängliga tidskrifter (SAGE Open Access)

Förlaget utvecklar en ny plattform för hantering av artiklar som publiceras med rabatt i öppet tillgängliga tidskrifter. Plattformen förväntas lanseras vid mitten av 2020. Fram tills dess måste du som författare ange koden ”BIBSAM2020” utan mellanslag i fältet ”discount code” i förlagets RightsLink Author Portal.

En del av förlagets öppet tillgängliga tidskrifter använder inte RightsLink. Om tidskriften inte gör det måste författaren tills vidare själv be om rabatten genom att kontakta This is an email address.

Vilka tidskrifter ingår?

Publiceringsavgiften är förbetald vid publicering i SAGE's hybridtidskrifter. De flesta av förlagets tidskrifter ingår i denna kategori. 12 hybridtidskrifter är dock undantagna (se förlagets webbplats under rubriken ”Journals that do not participate in SAGE Choice"). 

20 % rabatt ges på publiceringsavgiften i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter (SAGE Open Access).

Kringkostnader

Avtalet täcker inte publiceringsrelaterade kringkostnader som t.ex. färgtryck eller sidavgifter.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address