This page in English

Publiceringsavtal: SAGE

Corresponding authors vid Örebro universitet kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter (SAGE Choice). Vidare ges 20% rabatt på publiceringsavgiften i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter.

Publiceringsavgiften är förbetald eller rabatterad för artiklar som accepterats efter 1 januari 2020.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln.

När en artikel har accepterats för publicering får du ett mail från förlaget som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med det svenska Bibsam-konsortiet. I e-brevet finns en länk till SAGE Open Access Portal. Där är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet.

Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC-BY det enda licensalternativet. Föredrar du en annan typ av licens kan förlaget ändra detta för din artikel. Läs mer om Creative Commons-licenser vid vetenskaplig publicering.

Vilka tidskrifter ingår?

Publiceringsavgiften är förbetald vid publicering i SAGE's hybridtidskrifter. De flesta av förlagets tidskrifter ingår i denna kategori. 12 hybridtidskrifter är dock undantagna (se förlagets webbplats under rubriken ”Journals that do not participate in SAGE Choice"). 

20 % rabatt ges på publiceringsavgiften i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter (SAGE Open Access).

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2020-2022.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: This is an email address