This page in English

Publiceringsavtal: SAGE

Korresponderande författare vid Örebro universitet kan utan kostnad publicera artiklar med öppen tillgång i förlagets hybridtidskrifter (SAGE Choice) samt i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter.

Hur gör jag som författare?

Använd din institutionella e-postadress (@oru.se) när du skickar in artikeln.

När en artikel har accepterats för publicering får du ett mail från förlaget som informerar om att artikeln kan publiceras med öppen tillgång genom avtalet med det svenska Bibsam-konsortiet. I e-brevet finns en länk till SAGE Open Access Portal. Där är publicering med öppen tillgång det förvalda alternativet.

Om du väljer publicering med öppen tillgång blir CC-BY det enda licensalternativet. Föredrar du en annan typ av licens kan förlaget ändra detta för din artikel. Läs mer om Creative Commons-licenser vid vetenskaplig publicering.

Vilka tidskrifter ingår?

Publiceringsavgiften är förbetald vid publicering i merparten av förlagets hybridtidskrifter. Från och med 2024 täcks också hela avgiften för öppen tillgång vid publicering i förlagets öppet tillgängliga tidskrifter.

Ett mindre antal hybridtidskrifter är undantagna från publicering med öppen tillgång inom ramen för avtalet. Se förlagets webbplats under rubriken ”Journals that do not participate in SAGE Choice".

Kringkostnader

Andra eventuella kringkostnader (till exempel färgtryck, offprints, sidavgifter, posters) täcks inte av avtalet.

Avtalsperiod

2024-2027.

Kontakt

Vid frågor, kontakta: epublicering@oru.se